„BEZ ŹRÓDEŁ NIE MA HISTORII”
 (24-03-2017)

         „Miasto Ostrów i Dobra Przygodzickie w aktach i dokumentach od XV do końca XVIII wieku.” -  to tytuł najnowszego dzieła historyka i regionalisty z Przygodzic – Wacława Kieremkampta. Książka została wydana przez Bibliotekę Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim i stanowi część serii wydawniczej - „Materiały Źródłowe do Dziejów Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego”. Promocja publikacji odbyła się 21 marca w Bibliotece Głównej.

To już czwarty z kolei zbiór dokumentów związanych z historią Ostrowa i Dóbr Przygodzickich opracowany przez tego autora. Znajdziemy w nim dokumenty królewskie, biskupie, akty normatywne i polecenia właściciela dóbr, inwentarze oraz dokumenty sądowo-administracyjne. Zaprezentowane w zbiorze źródłowe dokumenty i akta są bardzo zróżnicowane - zarówno co do treści - jak i co do charakteru. Ułożone są chronologicznie - zgodnie z datą ich powstania.

zapraszamy do galerii

 

Nowo wydany zbiór dokumentów i akt (podobnie jak wydany w 2012 Inwentarz dóbr majętności ostrowskiej i przygodzickiej z przyległościami oraz w 2013 Dobra majętności ostrowskiej i przygodzickiej w aktach i instrukcjach XVIII wieku), ma na celu przedstawienie czytelnikom dotąd niepublikowanych, oryginalnych dokumentów i akt, związanych z historią miasta Ostrowa i Dóbr Przygodzickich - przyznaje W. Kieremkampt. Redaktorem prowadzącym jest Włodzimierz Grabowski, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, redaktorem naukowym - Jerzy Łojko, znany historyk i regionalista, badacz dziejów Konina. W części pierwszej zatytułowanej „Dokumenty i akta” zawarte są akty normatywne i zarządzenia porządkowe królewskie, kościelne, jak i wydane przez właściciela miasta i władze miasta. Część druga przedstawia „Wypisy z ksiąg radzieckich i wójtowskich miasta Ostrowa”. Czytelnicy odnajdą w nich obraz codziennego życia mieszkańców miasta i okolicy. 

Podczas pracy nad książką autor korzystał z akt znajdujących się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (ze szczególnym uwzględnieniem Archiwum Radziwiłłów), Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego w Poznaniu. 

„Zbiory źródeł opracowane przez Wacława Kieremkampta (…) są publikacjami, które ukazują nie tylko trud pracy poszukiwawczej, ale i pracami wypełniającymi białe plamy w dorobku historiografii. Czwarty (niniejszy) tom źródeł historycznych do dziejów kluczy dóbr ziemskich Przygodzice i Ostrów Wielkopolski, w tym jeden tom poświęcony ludności starozakonnej, to poważny dorobek badawczy. Informacje zawarte w pracach tego autora, w dotychczas niepublikowanych źródłach, wzbogacają  wiedzę nie tylko o okolicach Ostrowa, ale i wielu miejscowościach współczesnego powiatu, którego stolicą jest wspomniane miasto - podkreśla J. Łojko. Redaktor naukowy wyraża również przekonanie, że tom źródeł do dziejów dóbr Ostrów Wielkopolski i Przygodzice przyczyni się do trwałej obecności tej tematyki nie tylko w regionalistyce, ale i w historiografii polskiej: „To one będą systematycznie weryfikowały trud, który był ważkim udziałem Wacława Kieremkampta, zafascynowanego przeszłością swojej Małej Ojczyzny”.

Nowa publikacja będzie dostępna w 39 bibliotekach powiatu ostrowskiego.Zamieścił: informatyk
Liczba wyświetleń: 457

Powrót

  Szukaj

 

KATALOGI ON-LINE
 

 


 

 

 

  

 

 ( trwa aktualizacja )

 

nasza strona na


 

Kartoteka Regionalna
    i Zagadnieniowa

 


 

 

 


 

 

 

 

NEWSLETTER
Biblioteka Ostrów

Bądź na bieżąco! Zapisz się na listę subskrybentów!

 

E-mail:
Powiadamiaj
 
 


           

 

Copyright 2012 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim   |      Zaloguj