1880 powstanie biblioteki

GENEZA I PIERWSZE PÓŁWIECZE POWIATU OSTROWSKIEWGO

GENEZA I PIERWSZE PÓŁWIECZE POWIATU OSTROWSKIEGO (1887 - 1939)
ZARYS DZIEJÓW USTROJOWO-POLITYCZNYCH
Autor: Maciej Kowalczyk
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydanie I
ISBN 978-83-61530-52-7

  

    Z okazji jubileuszu 125 lat powstania powiatu ostrowskiego Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim wydała książkę p.t. Geneza i pierwsze półwiecze powiatu ostrowskiego/1887-1939/. Zarys dziejów ustrojowo-politycznych autorstwa Macieja Kowalczyka. Publikacja ta wypełnia lukę w historiografii powiatu ostrowskiego i przedstawia niezwykle rzetelnie jego dzieje ustrojowo-polityczne od samego zarania. Autor, 

kreśląc szeroko początki tej historii, rozpoczyna od powstania niegrodowego starostwa odolanowskiego, poprzez dzieje powiatu odolanowskiego, ukazując w ten sposób przeobrażenia ustrojowe tej ziemi aż po czasy funkcjonowania powiatu ostrowskiego do końca drugiej Rzeczypospolitej. Książka zawiera liczne mapy i ilustracje, często unikatowe. Napisana jest zrozumiałym, przystępnym językiem. Wydawca poleca tę książkę każdemu czytelnikowi jako literaturę uzupełniającą z wiedzy historycznej o naszym regionie.
 

Copyright 2019 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim Zaloguj