1880 powstanie biblioteki

OSTROWSKIE SZPITALE WOJSKOWE XX WIEKU

Autor: Antoni Sukiennicki
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wydanie I
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-61530-56-5
OSTROWSKIE HISTORIE

Autor publikacji, Antoni Sukiennicki (ur. 27.06.1932), to zasłużony ostrowski społecznik, regionalista, lekarz, ordynator Oddziału Chirurgii Dziecięcej (1994-2001) w Szpitalu Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
     Publikacja zawiera materiał historyczny, dotyczący dziejów szpitalnictwa wojskowego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Zamieszczone zostały zdjęcia budynków szpitalnych, sal chorych, sal dla lekarzy i oficerów w latach 1900 – 2008. Wszystkie te fotografie są szczegółowo opisane dzięki staraniom autora. Jak sam wspomina, na temat działalności tych placówek informacji jest stosunkowo niewiele. 
       Warto sięgnąć po tę pozycję z uwagi na unikalną zawartość. Tych treści nie znajdziemy w żadnej innej książce o podobnej tematyce.

Copyright 2019 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim Zaloguj