1880 powstanie biblioteki

Walentynkowy wiersz miłosny

Powiatowy konkurs literacki organizowany jest corocznie od 2002 roku z myślą o promocji biblioteki i czytelnictwa. Konkurs poetycki na krótki wiersz o miłości ogłaszany jest cyklicznie na przełomie listopada i grudnia każdego roku. Adresowany jest dla wszystkich chętnych, którzy swoje myśli, odczucia umiejętnie przelewają na papier w pięknej formie literackiej. Nie oczekujemy zatem, że powstaną wielkie „dzieła” poetyckie. Chodzi raczej o pewne uwrażliwienie, zachęcenie do czytania poezji. Jest to także doskonała okazja, aby pokazać naszą bibliotekę, zbiory, a także zaprezentować wystawę poezji miłosnej. 

Informacja o konkursie wraz z regulaminem umieszczana jest na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

 

Copyright 2019 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim Zaloguj