1880 powstanie biblioteki

Biblioterapia

TERAPEUTYCZNE ZABAWY BAJKĄ I BAŚNIĄ

       Biblioterapia (gr. biblion – książka i  therapia – leczenie, uzdrawianie)  jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocą w rozwiązywaniu problemów. Dzięki odpowiednio dobranej lekturze, można wpłynąć na zmianę myśli, uczuć, zachowań dzieci i młodzieży, wprowadzać ich w świat wartości moralnych, redukować lęki czy pomóc w uwolnieniu się od stresu.

 Warsztaty biblioterapeutyczne polegają na zajęciach integrujących grupę, opartych na metodyce czytania i odbioru dzieła literackiego oraz na pedagogice zabawy i metodach psychoaktywnych (drama, zabawy czytelnicze, zajęcia plastyczne, techniki relaksacyjne, elementy muzykoterapii).

        Cykl edukacyjnych spotkań czytelniczych z elementami biblioterapii pt. „Terapeutyczne zabawy bajką i baśnią” w Bibliotece Publicznej Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży, rozpoczęto w czerwcu 2004 roku. Dotychczas przeprowadzono 180  zajęć, w których udział wzięło ponad 2000 uczestników w wieku od 3 do 20 lat, z następujących placówek oświatowych: Przedszkoli nr 8, 10, 11, 12, 13, 15, Szkół Podstawowych nr 1, 4, 5 oraz Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek. 

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Specjalnych, którzy systematycznie uczestniczą m.in. w spotkaniach przedświątecznych, walentynkach w bibliotece, zajęciach promujących interesujące książki i przybliżających wiedzę o bibliotece oraz w takich spotkaniach tematycznych  jak:  W krainie grzeczności, Wiem co jem, Inny nie znaczy gorszy czy Spacerkiem po Warszawie. Dzięki temu podnosimy stan wiedzy i umiejętności wśród uczestników, pobudzamy motywację oraz wzmacniamy poczucie własnej wartości.  

       Realizowany jest również cykl zajęć profilaktyczno-wychowawczych „Przytulić stracha czyli oswajamy i pokonujemy lęki”. Przy pomocy baśni i bajek terapeutycznych spotkania te mają identyfikować, oswajać i obniżać poziom lęku u dzieci. Każde zajęcia odbywają się w innym symbolicznym pokoju, przedstawiającym jeden z lęków, np. lęk przed ciemnością, rozstaniem z rodzicami, przed burzą.

      Wprowadzono też program „Jedna chwilka uczuć kilka czyli z uczuciem o uczuciach”. Podczas spotkań uczymy się rozpoznawania, otwartego wyrażania, nazywania, akceptowania własnych oraz cudzych emocji i uczuć. Zrealizowano m.in. takie tematy jak: „Mów, co czujesz”, „Strach bez przerwy w kącie stoi, wyjść nie może, bo się boi”, „Złość się złości dniem i nocą, zwłaszcza kiedy nie ma o co”, „Jeśli chcesz od innych brać, to sam też coś musi dać”, „Inny nie znaczy gorszy”. Podsumowaniem powyższych spotkań biblioterapeutycznych były uroczyste pasowania uczestników zajęć  na czytelnika biblioteki.

      Innym cyklem spotkań biblioterapeutycznych jest program „Podróż ku wartościom czyli poszukujemy i odkrywamy wartości’’, którego celem jest przybliżenie dzieciom wartości uniwersalnych, jakimi powinni się kierować w życiu jak szacunek, tolerancja, przyjaźń i miłość. 

      Od września 2013 roku realizowany jest nowy cykl zajęć czytelniczych „Franklinowe spotkania” na podstawie serii książek o Żółwiu Franklinie Paulette Bourgeois. Spotkania uczą przestrzegania zasad, radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych dla dziecka, jak np. lęk przed pójściem do szkoły, przed odrzuceniem z powodu inności. 

      Warto zaznaczyć, że biblioteka udostępnia bogaty księgozbiór z zakresu biblioterapii i pedagogiki oraz prenumeruje kwartalnik BIBLIOTERAPEUTĘ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, na łamach którego publikowane są m.in. scenariusze zajęć biblioterapeutycznych, recenzje książek, informacje o spotkaniach i konferencjach.

Copyright 2019 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim Zaloguj