MIASTO OSTRÓW I DOBRA PRZYGODZICKIE W AKTACH I DOKUMENTACH...

Miasto Ostrów i Dobra Przygodzickie w Aktach i Dokumentach od  XV do Końca XVIII Wieku.

autor: Wacław Kieremkampt

seria wydawnicza :Materiały Źródłowe do Dziejów Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego

redaktor prowadzący:Włodzimierz Grabowski

redaktor naukowy:Jerzy Łojko

wydawca:Biblioteka Publiczna im. S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim

ISBN 978-83-61530-82-4

Ostrów Wielkopolski 2016

 

 

Współczesny powiat Ostrów Wielkopolski swoimi granicami obejmuje tereny, które w okresie przedrozbiorowym należały do powiatów kaliskiegoi pyzdrskiego dawnego województwa kaliskiego. Przez ten obszar w latach Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów przebiegała granica archidiecezji gnieźnieńskiej i jej archidiakonatu kaliskiego oraz diecezji poznańskiej i jej dekanatu Nowe Miasto, do których przynależały parafie Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Podziały administracyjne zdecydowały o dużym rozproszeniu archiwaliów do dziejów miast i wsi tego subregionu historycznej Wielkopolski, obecnie przechowywanych w archiwach i bibliotekach Gniezna, Kalisza, Poznania, Warszawy, Włocławka.

 Zbiory źródeł opracowane przez Wacława Kieremkampta –w kontekście tych uwag – są publikacjami, które ukazują nie tylko trud pracy poszukiwawczej, ale i pracami wypełniającymi białe plamy w dorobku historiografii. Bogactwo materiałów historycznych, które do tego dorobku wniosły publikacje – z całą pewnością – spowodowały, że dzieje klucza Przygodzice, klucza i miasta Ostrów Wielkopolski (pomimo istnienia jego monografii), przestały być przysłowiowymi białymi plamami. Wysiłki podejmowane przez różnorakie ośrodki naukowe, wydawnicze przyczyniają się, że wiele opracowań innych zagadnień stopniowo wypełnia pustki na bibliotecznych półkach. Ważną rolę w tym dziele odgrywa Biblioteka w Ostrowie Wielkopolskim, inspirująca prace badawcze oraz środowisko naukowe Kalisza, gdzie od lat wydawany jest Rocznik Kaliski. Tu nie można pominąć roli samego Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim. Jednakże do białych plam należy zaliczyć dzieje klasztoru panien cysterek w Ołoboku, dzieje miasta i starostwa Odolanów oraz dzieje licznych parafii i wsi położonych na interesującym nas obszarze.

 

Niniejsze wydawnictwo Wacława Kieremkampta MIASTO OSTRÓW I DOBRA PRZYGODZICKIE W AKTACH I DOKUMENTACH OD XV DO KOŃCA XVIII WIEKU stanowi pierwszą część serii wydawniczej MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO.

 

 
  Szukaj


 

 

 

 

 

KATALOGI ON-LINE
 

 


 

 

 

  

 

 ( trwa aktualizacja )

 

nasza strona na


 

Kartoteka Regionalna
    i Zagadnieniowa

 


 

 

 

E-mail:
Powiadamiaj
 
 

NEWSLETTER
Biblioteka Ostrów

Bądź na bieżąco! Zapisz się na listę subskrybentów!

 


           

 

Copyright 2012 Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim   |      Zaloguj