BACZYŃSKI ZNÓW  NAS POŁĄCZYŁ, CZYLI KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
25 marca 2024

BACZYŃSKI ZNÓW NAS POŁĄCZYŁ, CZYLI KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Kolejny raz dzięki współpracy 101 Drużyny Harcerskiej “Irinen” oraz pracowników Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim został przeprowadzony Powiatowy Międzyszkolny  Konkurs o Życiu i Twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
XII edycja tego konkursu w tym roku składała się z dwóch części: plastycznej oraz testu związanego z życiem i twórczością poety. Prace plastyczne, inspirowane poezją Baczyńskiego, wpłynęły do biblioteki z końcem lutego, a uczestnicy piszący test spotkali się 20 marca 2024 r. w filii Mediateka. Przystanek kultury przy ulicy Kolejowej 24b.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 22 marca 2024 roku w Mediatece. Nagrody i dyplomy wręczyli: dyrektor biblioteki Jarosław Balcar, sekretarz Powiatu Ostrowskiego. Mirosław Rychlik oraz harcmistrz Dariusz Potasznik.

Poznajmy laureatów konkursu:

KATEGORIA I - PRACA PLASTYCZNA 
1. miejsce: Kinga Grzela (ilustracja do wiersza pt. Elegia o ...[chłopcu polskim] ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
2. miejsce: Konrad Nentwich (ilustracja do wiersza pt. Bajka ) ze Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach.
3. miejsce: Maja Kałkus (ilustracja do wiersza pt. Co wieczór widzę twoje oczy) ze Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach.
Wyróżnienia: Zofia Olejnik (Co wieczór widzę twoje oczy), Izabela Siwak (Krajobraz zimowy), Lena Piaskowska ze Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach (Co wieczór widzę twoje oczy), Gabriela Szubert ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim, Zofia Bielawska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łąkocinach (ilustracja do wiersza pt. Elegia o ...[chłopcu polskim]

KATEGORIA II - PRACA PLASTYCZNA 
1. Nagroda: Aleks Jankowski z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych (ilustracja do wiersza pt. Bajka)
2 Wyróżnienia: Sandra Skupińska z Zespołu Szkół Usługowych (ilustracja do wiersza pt. Pokolenie), Joanna Różanek z I LO (ilustracja do wiersza pt. Bajka)

KATEGORIA I - TEST WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. miejsce - zespół w składzie: Maja Maksymenko i Antonina Barcicka ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim
2. miejsce - zespół w składzie: Nikodem Babula i Ksawery Ambrożak ze Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach 
3. miejsce - zespół w składzie: Dominika Dymała i Agata Gawrońska ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim

KATEGORIA II - TEST WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
1. miejsce - zespół w składzie: Zuzanna Pawlak i Katarzyna Baraniak z IV LO im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim
2 miejsce -zespół w składzie: Zofia Miezianko i Dagmara Duczmal z I LO im. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim
3 miejsce -zespół w składzie: Paulina Litwa i Gabriela Krakowska z III LO w Ostrowie Wielkopolskim

Ponadto jury postanowiło wyróżnić także drużyny: Dagmarę Borowczyk, Jakuba Gabisia z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (za sprawność interpretacyjną), i Agatę Opłotną oraz Zuzannę Nawrocką z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim (za wyjątkową wiedzę o Baczyńskim) i drugi skład z IV LO: Maria Pęcherzewska, Olga Jeziorek (za sprawność interpretacyjną).
Dziękujemy nauczycielom: Marii Piaskowskiej, Dorocie Bukowskiej, Joannie Domagale, Alicji Bartoszek, Agnieszce Porczyńskiej, Magdalenie Marcinkiewicz, Marii Liberze, Marii Żurawskiej, Elżbiecie Kaźmierczak, Sylwii Szubert, Justynie Kociembie-Żulickiej, Justynie Witek za przygotowanie uczestników do konkursu.

Organizatorzy konkursu:
101 Drużyna Harcerek Starszych „IRINEN” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Aleksandra wiśniewska, Sara Kruszyna). Mediateka. Przystanek kultury. Filia Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Jarosław Balcar- dyrektor, Alicja Sierakowska- instruktor powiatowy, Bogna Skrzypczak - Walkowiak, kierownik Mediateki)
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Starosta Paweł Rajski - patronat honorowy

Jury konkursu:
Część plastyczna: Michał Trusz (przewodniczący), Miłosz Kopica , Przemysław Zwias. Część związana z wiedzą: Bogna Skrzypczak-Walkowiak (przewodnicząca, autorka testu), Alicja Sierakowska, Idalia Walkowiak. Zapraszamy na wystawę pokonkursową prac plastycznych, które można obejrzeć w witrynach Mediateki (parter).

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies