Bibliografia Regionalna


Telefon: (62) 737 47 06
Adres e–maildzs@biblioteka-ostrow.pl

Biblioteka od 1999 roku realizuje zadanie, do którego należy opracowywanie Bibliografii Regionalnej Powiatu Ostrowskiego. Publikacja ta odgrywa ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o przeszłości oraz teraźniejszości jak również stanowi nieocenione źródło do dziejów Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Począwszy od wydania z roku 2019, bibliografia ukazuje się tylko w formie elektronicznej.

Bibliografia jest bibliografią przedmiotową, selektywną. Zawiera opisy wydawnictw zwartych (książki, broszury), ciągłych (czasopisma, serie wydawnicze), zbiorów specjalnych (dokumenty życia społecznego) oraz dokumentów niesamoistnych wydawniczo (artykuły z czasopism lokalnych i wybranych ogólnopolskich). Opisy sporządzane są z autopsji i zaopatrzone w krótkie adnotacje dotyczące treści dokumentu. Wyszukiwanie informacji ułatwia indeks autorski i przedmiotowy wzorowany na Bibliografii Regionalnej Wielkopolski. Dokumenty opracowywane są programie SOWA 2 i znajdują się w komputerowym katalogu biblioteki pn.„Bibliografia Regionalna”.

Bibliografia regionalna jest uaktualniana na bieżąco. Ze względu na dużą ilość materiałów regionalnych w bibliografii pomijamy materiały interwencyjne, okresowo powtarzające się aktualności, krótkie zapowiedzi imprez, materiały okolicznościowe bez istotnej wartości informacyjnej.

Roczniki publikacji dostępne są w formie drukowanej oraz on-line pod adresem:  LINK .

Publikacja od 2011 r. wydawana jest pn. „Bibliografia Regionalna Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego”, od 2020 nie jest wydawana w formie papierowej.


JAK MOGĘ ODNALEŹĆ INTERESUJĄCE MNIE INFORMACJE NA TEMAT POWIATU?


Najprostszą metodą będzie skorzystanie z TEJ wyszukiwarki. Przyciskaktywuje rozwijane menu, dzięki któremu sprecyzujemy, w jakich polach ma nastąpić wyszukiwanie. Jeżeli poszukujemy informacji o, przykładowo, Mirosławie Ferićiu wówczas wybieramy sekcję "temat" i wpisujemy "Mirosław Ferić". Wtedy pojawi się lista artykułów w lokalnej prasie dotyczących tej postaci - by je przeczytać można odwiedzić czytelnię Biblioteki Głównej lub poprosić drogą e-mailową o skan. Bardzo możliwe, że skany tych artykułów będą dostępne także na Ostrowskiej Bibliotece CyfrowejMożna także skorzystać z udostępnianych przez nas plików .pdf - wybieramy wówczas interesujący nas rok i szukamy potrzebnej informacji, w czym bardzo przydaje się skrót klawiszowy CTRL+F umożliwiający szybkie wyszukiwanie interesującej nas frazy.


SCHEMAT KLASYFIKACYJNY BIBLIORAFII REGIONALNEJ


 

 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
  1. Bibliografie. Katalogi
  2. Czasopisma
  3. Opracowania dotyczące całego regionu
  4. Poszczególne okręgi i miejscowości
  5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia
   1. Zbiorowe
   2. Indywidualne
 2. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
  1. Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo
  2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia
  3. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska
   1. Rezerwaty przyrody, ogrody, parki
  4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja
  5. Mapy. Kartografia
 3. LUDNOŚĆ
 4. HISTORIA
  1. Opracowania ogólne. Historiografia
  2. Nauki pomocnicze historii
  3. Archeologia
  4. Historia Wielkopolski
   1. do połowy XV wieku
   2. od połowy XV wieku do 1793 roku
   3. od 1793 do 1918 roku
   4. od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie
   5. od 1939 do 1945 roku
  5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości
  6. Historia nauki, oświaty i kultury
 5. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA
 6. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
  1. Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka
   1. Technika. Informatyka
  2. Urbanistyka. Budownictwo
  3. Przemysł
   1. Zagadnienia ogólne
   2. Górnictwo
   3. Przemysł energetyczny
   4. Hutnictwo
   5. Przemysł elektromaszynowy
   6. Przemysł chemiczny
   7. Przemysł budowlany
   8. Przemysł ceramiczny i szklarski
   9. Przemysł drzewno-papierniczy
   10. Przemysł lekki
   11. Przemysł spożywczy
   12. Przemysł poligraficzny. Drukarstwo
   13. Inne gałęzie przemysłu
  4. Drobna wytwórczość. Usługi
   1. Przemysł drobny. Rzemiosło
   2. Spółdzielczość pracy
   3. Usługi
  5. Gospodarstwo wiejskie
   1. Rolnictwo
   2. Uprawa i ochrona roślin
   3. Hodowla zwierząt. Weterynaria
   4. Mechanizacja rolnictwa
   5. Melioracje
   6. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo
   7. Leśnictwo. Łowiectwo
   8. Rybactwo. Wędkarstwo
  6. Gospodarka wodna
  7. Handel. Żywienie zbiorowe
   1. Handel
   2. Organizacja targów
   3. Imprezy targowe
   4. Żywienie zbiorowe
  8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia
  9. Komunikacja
   1. Transport
   2. Łączność
  10. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo
  11. Gospodarka mieszkaniowa
  12. Pożarnictwo
 7. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
  1. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 roku
  2. Partie polityczne
  3. Organizacje społeczne
  4. Organizacje młodzieżowe
  5. Zagadnienia społeczne
   1. Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne
   2. Związki zawodowe
   3. Zagadnienia socjologiczne
   4. Pomoc społeczna
   5. Patologia społeczna
   6. Uroczystości i obchody
 8. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
  1. Administracja. Samorząd terytorialny
   1. Administracja
   2. Samorząd terytorialny
  2. Zagadnienia prawne. Sądownictwo
  3. Bezpieczeństwo publiczne
 9. WOJSKO. OBRONA CYWILNA
 10. OCHRONA ZDROWIA
  1. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny
  2. Lecznictwo
  3. Apteki
 11. NAUKA. OŚWIATA. KUlTURA
  1. Nauka. Organizacje i placówki naukowe
  2. Szkolnictwo wyższe
  3. Oświata
   1. Zagadnienia ogólne
   2. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne
   3. Szkolnictwo podstawowe
   4. Szkolnictwo specjalne
   5. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące
   6. Szkolnictwo artystyczne
   7. Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych
  4. Kultura
   1. Zagadnienia ogólne
   2. Imprezy kulturalne
   3. Towarzystwa kulturalne
   4. Domy kultury. Kluby. Świetlice
   5. Amatorski ruch artystyczny
   6. Muzea. Wystawy
   7. Radio i telewizja
   8. Kultura fizyczna. Sport
 12. JĘZYKOZNAWSTWO
 13. LITERATURA
  1. Teksty literackie
  2. Krytyka i życie literackie
 14. SZTUKA
  1. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków
  2. Plastyka
  3. Teatr. Estrada
  4. Muzyka
  5. Fotografika
  6. Film. Kino
 15. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
 16. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA
  1. Ruch wydawniczy. Księgarstwo
  2. Biblioteki. Czytelnictwo
  3. Informacja naukowa i moltimedialna
  4. Czasopiśmiennictwo
  5. Archiwa

INDEKS AUTORSKI

INDEKS PRZEDMIOTOWY

 

Zbiory Bibliografii Regionalnej Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego można sprawdzić w katalogu:l/Bibliografia-Regionalna

KATALOG ON-LINE - BIBLIOGRAFIA REGIONALNA

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies