Biblioteka i filie

Biblioteka Główna


                                                         

Adres: ul. Wolności 2

WYPOŻYCZALNIA
Telefon: 62 7374708, 62 7381802
Adres: e – mail: wypozyczalnia@biblioteka-ostrow.pl

CZYTELNIA
Telefon: 62 7374704
Adres: e – mail: czytelnia@biblioteka-ostrow.pl

Kierownik Biblioteki Głównej: Jolanta Suchorzewska

GODZINY OTWARCIA

To, kim się staniemy, zależy od książek, które czytamy. Najlepszym uniwersytetem jest biblioteka.
Thomas Carlyle

    Biblioteka Główna znajduje się przy ul. Wolności 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Na powierzchni 630 metrów mieszczą się : Czytelnia, Wypożyczalnia i Dział Opracowania. W budynku znajduje się winda, ułatwiająca dostęp do Biblioteki osobom niepełnosprawnym.

  

    W czytelni i wypożyczalni Biblioteki zgromadzono książki ze wszystkich dziedzin wiedzy i dla wszystkich grup użytkowników. Gromadzimy i udostępniamy literaturę piękną, popularnonaukową i naukową. Staramy się gromadzić książki z najpopularniejszych kierunków studiów, m.in. politologii, historii, ekonomii, prawa. Ważną część księgozbioru stanowią dokumenty i materiały związane z naszym regionem. Biblioteka posiada także cenną kolekcję zbiorów specjalnych, na którą składają się mapy, kasety, fotografie, książki mówione i stare druki, których perełką jest wydany w 1593 r. Nowy Testament Pana Naszego. Poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów, biblioteka jest także ważnym centrum życia kulturalnego Ostrowa Wielkopolskiego. Organizuje spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, plastyczne i fotograficzne. Wielkim zainteresowaniem cieszą się organizowane przez Bibliotekę konkursy, a zwłaszcza coroczny  konkurs na Czytelnika Roku oraz Walentynkowy Wiersz Miłosny. W ramach współpracy z ostrowskim oddziałem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  organizowane są  Ostrowskie Spotkania z Przyrodą, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez Bibliotekę. Ponadto prowadzona jest też przez bibliotekę działalność edytorska. Efektem tej działalności jest ukazująca się od kilku lat Bibliografia Regionalna Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. Biblioteka przywiązuje szczególną rolę do różnorodności form i jakości świadczonych usług. Tradycyjne formy usług bibliotecznych, związane z udostępnianiem zbiorów, unowocześnione zostały dzięki wykorzystaniu techniki komputerowej do obsługi wypożyczeń i zamawiania zbiorów przez czytelników (od 2005 r.). Usługi informacyjne, oprócz metod tradycyjnych (poradnictwo informacyjne i bibliograficzne, zestawienia tematyczne itp.) oraz bezpośrednich form ich świadczenia (informacja katalogowa, porady metodyczne itp.) – w szerokim zakresie opierają się na wykorzystaniu elektronicznych źródeł informacji (bazy danych). Pozwala to na ich rozszerzenie i unowocześnienie. Szczególną rolę informacyjną spełnia tu starannie przygotowana, bogata w źródła informacyjne – witryna internetowa Biblioteki. Stanowi ona wielofunkcyjny serwis informacyjny Biblioteki, przygotowany z myślą o zaspokajaniu różnorodnych potrzeb informacyjnych użytkowników, zgłaszających się poprzez Internet.  Ze względu na bogate zbiory biblioteczne, zwłaszcza – specjalne, szczególnego znaczenia nabierają usługi związane z zabezpieczeniem zbiorów (digitalizacja).
    Biblioteka Główna stała się wizytówką miasta, kolejnym obiektem, który nie tylko warto zobaczyć, ale do którego po prostu trzeba przyjść.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

rolex replica streaks large substances.