BIBLIOGRAFIA REGIONALNA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO I POWIATU OSTROWSKIEGO

Bibliografia Regionalna Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego
Redakcja: Włodzimierz Grabowski
ISSN: 2299-9507

  

    Nieodzowną pomoc dla czytelników poszukujących publikacji z różnorodnych dziedzin na temat Ostrowa i regionu stanowi rocznik Bibliografii Regionalnej Ostrowa Wielkopolskeigo i Powiatu Ostrowskiego, wydany drukiem w roku kolejnym w ramach cyklu wydawniczego, dotyczącego wszelkich publikacji o naszym mieście i regionie. Pozycja ta, będąca bibliografią przedmiotową, obejmuje następujące działy: bibliografie, czasopisma, okręgi i miejscowości, biografie, pamiętniki i wspomnienia, geografię, ludność, historię, etnografię, literaturę i sztukę ludową, zagadnienia gospodarcze, społeczne i polityczne, prawno-administracyjne oraz wyznaniowe, wojsko i obronę cywilną, ochronę zdrowia, naukę, oświatę i kulturę, językoznawstwo, literaturę, sztukę, książkę, biblioteki i czytelnictwo, informację naukową i multimedialną, czasopiśmiennictwo oraz archiwa. Bibliografia rejestruje zatem na bieżąco piśmiennictwo dotyczące Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego, obejmując publikacje naukowe, popularnonaukowe, publicystyczne i literackie oraz materiały z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Pod każdą pozycją bibliograficzną znajduje się adnotacja przybliżająca jej treść. Bibliografia obejmuje pozycje wydane w języku polskim, ujęte w szesnastu działach głównych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

rolex replica streaks large substances.