WSPOMNIENIA OSTROWSKIE ARTHUR RHODE

Wspomnienia ostrowskie
Wydawca: Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego
Autor: Arthur Rhode
Redakcja: Jarosław Biernaczyk, Włodzimierz Grabowski
Przekład na język polski: Roman Dziergwa 
Przekład cytatów łacińskich i greckich: Krzysztof Morta
Opracowanie przypisów i komentarzy: Jarosław Biernaczyk
Wydanie: I
ISBN: 978-83-61530-04-6
Ostrów Wielkopolski 2008.

  

    Unikatowym źródłem historycznym do dziejów parafii miasta Ostrowa są wydane przez Bibliotekę w 2008 r., w opracowaniu J. Biernaczyka, Wspomnienia ostrowskie pastora Arthura Rhode. Dwujęzyczna publikacja (w języku niemieckim i polskim) stanowi refleksję owego luteranina o dziejach Ostrowa na przełomie XIX i XX w. tudzież o panujących ówcześnie w naszym mieście stosunkach polsko-niemiecko-żydowskich. W pierwszej części wspomnień mowa jest o wizycie pastora w Ostrowie i jego najbliższej rodzinie, w drugiej natomiast – o jego nauce w ostrowskim Gimnazjum tudzież panujących w szkole relacjach oraz pracujących w niej nauczycielach i uczącej się młodzieży. Trzeci rozdział publikacji przybliży czytelnikowi funkcjonowanie ostrowskiego zboru pod duchową pieczą pastora Rhode oraz ukaże, kreślone piórem, portrety pozostałych pastorów zaangażowanych na rzecz wiernych niemiecko- i polskojęzycznych. W ostatnim zaś rozdziale pastor Rhode wspomina swoje internowanie w Ostrowie podczas Powstania Wielkopolskiego przez władze polskie. Swoistym komentarzem do wspomnień są, zamieszczone w aneksie, reprodukcje ilustracji, ukazujące pastora, jego bliskich oraz miejsca w Ostrowie związane z jego życiem i z tutejszą wspólnotą ewangelicką. Część reprodukcji stanowią dawne widoki Ostrowa. Wspomnienia ostrowskie pastora Rhode będą świetną lekturą nie tylko dla czytelników zainteresowanych istnieniem i działalnością luteran w Ostrowie, ale dla wszystkich pasjonatów historii naszego miasta.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy PolskichMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

rolex replica streaks large substances.