Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

1. Warunki korzystania:


1.1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy użytkownicy;
1.2. Dla czytelników z ważną kartą biblioteczną Internet jest bezpłatny (2h dziennie), dla pozostałych 
        użytkowników opłata wynosi 2zł/h;
1.3. Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego czytelnicy powinni okazać ważną kartę
        biblioteczną, a pozostali użytkownicy – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości; 

2. Użytkowników obowiązuje: 

2.1 Zgłoszenie korzystania z własnych nośników informacji;
2.2 Poinformowanie o drukowaniu informacji;
2.3 Poszanowanie sprzętu komputerowego, szczególna ostrożność przy korzystaniu z nośników 
        informacji;
2.4 Zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego;
2.5  Zakaz samowolnego pobierania z Internetu programów komputerowych i plików;
2.6 Zakaz wprowadzania wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci. 
        Za zainfekowanie stanowisk komputerowych użytkownik ponosi odpowiedzialność karną zgodnie 
        z przepisami kodeksu karnego;
2.7 Zakaz otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, 
        wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje;
2.8 Zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących 
        zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych;    
2.9 Zakaz wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez 
        zgłoszenia tego faktu pracownikowi;
2.10  Każdy użytkownik zobowiązany jest opuścić stanowisko po 1h korzystania w przypadku kolejki 
         oczekujących;
2.11  Zakaz samowolnego podejmowania prób naprawy sprzętu komputerowego;
2.12  Usunięcie z komputera dokumentów po zakończonej pracy. Wszystkie pozostawione pliki będą  
         usuwane przez administratora!;
2.13  Zakaz korzystania z jakichkolwiek gier;

3. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego, nośników informacji:

3.1  Czytelnik odpowiada materialnie za celowe zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego;
3.2   W przypadku stwierdzenia dokonania jakichkolwiek uszkodzeń, Dyrektor Biblioteki może odmówić 
        czasowego lub bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska komputerowego;
3.3  Odpowiedzialność karna nie wyłącza odpowiedzialności za straty majątkowe poniesione przez 
       Bibliotekę w związku z uszkodzeniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, itp.;

4. Przypisy końcowe:

4.1 Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy 
      komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje 
      czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie;
4.2  Pracownicy Biblioteki pomagają, ale nie przeprowadzają bieżących szkoleń dla indywidualnych 
       użytkowników w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach 
       komputerowych programów. Czytelnik samodzielnie korzysta z Internetu oraz z biurowych 
       programów komputerowych, zainstalowanych na stanowiskach;
4.3   Wszystkie kartki wydrukowane przez użytkownika podlegają opłacie (0,30 zł – 1 wydruk A4);
4.4  Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania   
       ze stanowiska komputerowego.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
123movies