Pytania czytelnika

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 1. Co muszę zrobić, aby korzystać ze zbiorów Biblioteki?

Aby korzystać ze zbiorów Biblioteki, należy założyć Kartę Czytelnika, wydawaną na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.). Karta ta wydawana jest w Wypożyczalni Biblioteki Głównej i pozostałych Filii. Tam też dokonujemy zapisu. Następnie Czytelnik podpisuje zobowiązanie – deklaruje przestrzeganie regulaminu Biblioteki, z którym się zapoznał.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 2. Czy korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne?

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Przy zapisie do Biblioteki należy jedynie uiścić opłatę za Kartę Czytelnika w wysokości 2zł.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 3. Czy z Biblioteki mogą korzystać także osoby niepełnoletnie?

Aby dokonać zapisu, osoby nieletnie muszą przyjść z rodzicami bądź z dorosłymi opiekunami, którzy poświadczają podpisem Deklarację Czytelnika.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 4. Czy na Kartę Czytelnika mogę wypożyczać książki do domu?

Za okazaniem Karty Czytelnika można wypożyczyć książki do domu na określony regulaminem czas.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 6. Czy Karta Czytelnika uprawnia do korzystania jedynie ze zbiorów Wypożyczalni w Bibliotece Głównej lub w jednej z Filii Biblioteki?

Karta Czytelnika ważna jest we wszystkich Filiach oraz w Bibliotece Głównej. Wówczas warunkiem jest dotrzymywanie terminu zwrotu wypożyczonych książek. Ważna Karta uprawnia nas do korzystania z Internetu.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 7. Czy Karta Czytelnika traci swoją „ważność”?

Po roku należy przyjść do Biblioteki i uaktualnić swoje dane osobowe i opłacić ewentualnie dobrowolny Fundusz Czytelniczy.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 8. Co mam zrobić, jeżeli zgubię Kartę Czytelnika?

W takim przypadku zgłaszamy ten fakt w Bibliotece i dostajemy duplikat Karty (koszt – 5 zł). Stara karta, nawet, jeżeli ją odnajdziemy, jest już nieaktualna i należy ją zlikwidować.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 9. Czy do Biblioteki można zapisać się przez Internet?

Aby się zapisać, należy przyjść osobiście, ponieważ należy zapoznać się z „Regulaminem Wypożyczalni” oraz podpisać zobowiązanie czytelnicze.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 10. Jeżeli nie mam przy sobie Karty Czytelnika ani żadnego dokumentu, mogę wypożyczyć książkę na zewnątrz lub na miejscu?

Aby wypożyczyć książkę do domu, należy mieć przy sobie Kartę Czytelnika. Jeśli natomiast chcemy skorzystać ze zbiorów (lub z Internetu) w Czytelni, musimy mieć ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy, paszport).

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 11. Czy mogę wypożyczyć książkę przez Internet?

Przez Internet można dokonać ZAMÓWIENIA ORAZ REZERWACJI wskazanej pozycji. Każdy użytkownik, posiadający Kartę Czytelnika może zarezerwować książkę, logując się na naszej stronie internetowej i dokonując REZERWACJI/ZAMÓWIENIA (patrz: INSTRUKCJA).

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 12. Jak długo są aktualne rezerwacje książek w Wypożyczalni?

Rezerwacja książki aktualna jest przez okres trzech dni. Jeśli Czytelnik nie odbierze w tym czasie zamawianej pozycji, wraca ona do księgozbioru. Jeśli książka jest do odbioru w Wypożyczalni, system wysyła automatycznie e-maila z powiadomieniem.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 13. Gdzie mogę otrzymać hasło dostępu do konta internetowego?

Aby otrzymać hasło dostępu, należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni każdej z Bibliotek.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 14. Czy i jak można dokonać przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki?

Termin zwrotu książki można przedłużyć telefonicznie. Należy jednak pamiętać, że zgłaszamy to przed upływem terminu zwrotu.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 15. Ile książek można wypożyczyć na zewnątrz?

Czytelnik może mieć na koncie 5 książek w każdej z Bibliotek.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 16. Czy z Czytelni mogą korzystać tylko osoby posiadające Kartę Czytelnika?

Ze zbiorów podręcznych mogą korzystać również ci, którzy nie są czytelnikami Biblioteki. Przedkładają jedynie dokument tożsamości.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 17. Jeżeli nie mam przy sobie dokumentu tożsamości, czy mogę skorzystać ze zbiorów w Czytelni?

Dokument tożsamości jest konieczny w wypadku korzystania z księgozbioru na miejscu, jak również do korzystania z Internetu. Jeśli natomiast chcemy skorzystać tylko z czasopism bieżących, dokument nie jest wymagany.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 19. Czy istnieje możliwość wykonania kopii reprograficznej z Państwa zbiorów lub wydrukowania dokumentu z Internetu?

Kopie reprograficzne można wykonać w Czytelni (Filia nr 2, Filia nr 7, Czytelnia Biblioteki Głównej). Fakt ten należy zgłosić pracownikowi Czytelni, gdyż to on wykonuje kopie. Kopiowanie materiałów bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie w granicach określonych przez Ustawę o prawie autorskim. Wydruku natomiast dokonujemy samodzielnie ze stanowisk komputerowych. Każde stanowisko podłączone jest do drukarki. Drukując, klikamy JEDEN RAZ polecenie DRUKUJ. Kliknięcie kilka razy, w celu przyspieszenia pracy, spowoduje wydrukowanie kilkukrotne tej samej strony. Ilość wydrukowanych stron trzeba zgłosić Pracownikowi Czytelni.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 20. Czy kopie reprograficzne/wydruk są bezpłatne?

Opłatę za kopie reprograficzne oraz wydruk określa regulamin Czytelni. Czytelnik płaci również za wydruk stron nadliczbowych (powstają one w wypadku kilkukrotnego kliknięcia polecenia DRUKUJ).

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 21. Czy można wykonać kopie reprograficzne własnych dokumentów?

W Bibliotece (Filia nr 2, Filia nr 7, Biblioteka Główna) wykonujemy jedynie kopie dokumentów bibliotecznych.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 22. Czy na terenie Biblioteki jest Internet?

Z Internetu możemy skorzystać w czytelniach Filii nr,2, Filii nr 7, Filii nr 1 oraz Filii nr 6, gdzie znajduje się 8 stanowisk komputerowych. Jest także możliwość darmowego skorzystania z Wi-Fi (czytelnia Biblioteki Głównej oraz czytelnia Filii nr 2).

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 23. Czy muszę posiadać Kartę Czytelnika, aby korzystać z Internetu?

W tym przypadku posiadanie Karty nie jest konieczne. Jednak warunkiem korzystania jest posiadanie dokumentu tożsamości. Jeśli go nie posiadamy, nie możemy skorzystać ze stanowiska komputerowego. Karta Czytelnika jest niezbędna, jeśli chcemy korzystać ze zniżki internetowej. Kartę ta należy mieć przy sobie. Jeśli jej nie posiadamy, wtedy obejmuje nas pełna opłata za korzystanie z Internetu.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 24. Czy korzystanie z Internetu jest bezpłatne?

Okazując ważną Kartę Czytelnika, Użytkownik może korzystać bezpłatnie 2 godziny dziennie. Korzystanie z Wi-fi jest bezpłatne.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 25. Czy mogę telefonicznie zarezerwować stanowisko komputerowe?

Regulamin nie przewiduje telefonicznej rezerwacji stanowiska komputerowego.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 26. Czy jest możliwość zapisu danych na płyty CD/pendrive’a?

Każde stanowisko posiada nagrywarki CD oraz wejścia na pendrive’a. Można zatem zapisać dane na własne nośniki. Zapisu danych dokonujemy samodzielnie. Zapis przy pomocy pracownika Czytelni kosztuje 0,50 zł.

Zamknij zakładkę Otwórz zakładkę 28. Czy Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne?

Tak. Aby wypożyczyć książkę z innych biblioteki w Polsce, należy zgłosić się do Czytelni Biblioteki Głównej z dokumentem tożsamości. Termin oczekiwania zależny jest od biblioteki wysyłającej daną pozycję. Materiały udostępniane są na okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą. Samo wypożyczenie jest bezpłatne, natomiast koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik (9,50zł). Warunkiem wypożyczenia jest dostępność tej usługi w danej bibliotece oraz dostępność książki w wypożyczalni danej biblioteki. Jeśli książka znajduje się w Czytelni biblioteki wypożyczającej, wówczas nie można sprowadzić jej do naszej Biblioteki. Nasza Biblioteka sprowadza książki naukowe i popularnonaukowe.


Szczegółowe zasady działania Biblioteki Publicznej określają Regulaminy Wypożyczalni i Czytelni.

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Numer konta: 10 1090 1160 0000 0001 4985 0075
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.
 

BIP
soap2day