Dokument Życia Społecznego

Dokument Życia Społecznego w zbiorach biblioteki

Specjalista d/s informacyjno - bibliograficznych:

tel. 62 737 47 02
adres e-mail; dzs@biblioteka-ostrow.pl


Dokumenty życia społecznego tzw. dżs-y to różne materiały, które ze względu na swój specyficzny charakter zostały wydzielone ze zbiorów biblioteki. Od 1 czerwca 2012 roku kolekcja ta jest opracowywana w programie dLibra i udostępniana cyfrowo 

wyłącznie na miejscu w czytelni Biblioteki Głównej.

Dokumenty życia społecznego obejmują pod względem formy i treści różne wydawnictwa efemeryczne i niekonwencjonalne o tematyce odnoszącej się do zagadnień życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturalnego i wyznaniowego Ostrowa Wielkopolskiego. Są to przede wszystkim materiały unikatowe, o krótkotrwałej wartości użytkowej, odzwierciedlające aktywność lokalnej społeczność i z reguły nie są rozpowszechniane w obiegu księgarskim. Dokumenty te w przyszłości będą świadectwem współczesnego życia społeczeństwa ostrowskiego oraz niezbędnym źródłem informacji w badaniach prowadzonych w naukach społecznych. 

rolex replica streaks large substances.