Konkurs wiedzy o K. K. Baczyńskim

„POWIATOWY KONKURS MIĘDZYSZKOLNY WIEDZY O K. K. BACZYŃSKIM
I JEGO TWÓRCZOŚCI”

Konkurs organizowany jest od 2007 roku przez harcerzy 101 Drużyny Harcerek Starszych im. K. K. Baczyńskiego i bibliotekę. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany w 2007 roku i zaadresowany do uczniów szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Przewodnią myślą organizatorów konkursu jest głębokie poznawanie poezji K. K. Baczyńskiego, jej wielkich wartości a także twórczego życia autora. Konkurs przybliża nam jego postać, jak również najważniejsze zagadnienia dotyczące II wojny światowej. Ważne, aby młode pokolenie, które nie doświadczyło okrucieństw wojny miało większą świadomość przez co przechodzili ich dziadkowie, ponieważ bez przeszłości nie ma przyszłości. Doskonałym obrazem tych wydarzeń, niekoniecznie pod postacią suchych faktów z encyklopedii, są wiersze Baczyńskiego. To mnóstwo emocji człowieka, którego tak bardzo boli ludzka śmierć, a który sam chodzi z karabinem na ramieniu. W styczniu 2016 roku odbyło się rozstrzygnięcie 10. i ostatniej edycji tego konkursu.

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

rolex replica streaks large substances.