SBP - Informacje

XIV Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca   

Szlakiem Chopina w powiecie ostrowskim

 

16 września 2017 ( Kotłów -gm. Mikstat/ Antonin/Przygodzice)

 

 

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wlkp. 

Serdecznie zaprasza w dniu 16 września 2017  do Powiatu Ostrowskiego 

na XIV Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca   

 

 

Program spotkania

Godz. 10.00 – przyjazd i rejestracja uczestników w Kotłowie 

Godz. 10.15 – msza św. w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie

                    -  na pamiatkę pobytu Fryderyka Chopina w kościele Kotłowskim odsłonięcie tablicy  pamiątkowej 

Godz. 12.00 – oficjalne powitanie w Antoninie (kawa)

Godz. 12.20 – koncert chopinowski Tianyu Zhov (uczestniczka ostatniego konkursu chopinowskiego 

                        Chiny,  Kanada)  -  prowadzenie Jan Popis

Godz.  14.00 -  Wyjazd do Przygodzic 

Godz.   14.30 - obiad, kawa, ciasto

Godz.   16.00 – Zakończenie spotkania

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 sierpnia 2017 listę uczestników ptrosimy przesłać na adres:

biblioteka@odolanow.pl ( Jędrzejak Małgorzata tel. 62 7331871)

 

 koszt uczestnictwa  45,00 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać od  01.08. 2017 do 10.08.2017  na konto Oddziału SBP w Ostrowie Wlkp. 

 

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy Oddział Odolanów  Nr. rachunku 34 8409 0001 2002 0111 8285 0001

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  Oddział Ostrów Wlkp. 

Tytułem: Świeto Patronalne 2017 – darowizna ( lista imienna- np. wpłaca skarbnik koła za kilka osób)

 

Oddział  SBP Ostrów Wlkp. 

adres  korespondencjny

Biblioteka Publiczna G i M Odolanów

Al. Jana Pawła II/1

63-430 Odolanów

 

 


 

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koninie Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie

zapraszają na

XII Patronalne Święto Bibliotekarzy Wielkopolskich w dniu 19 września 2015 r. na trasie Zagórów – Ciążeń- Kościołków

 

Program:

 

10:30-11:00 – przyjazd do Zagórowa, rejestracja uczestników w sali OSP, ul. Wojska Polskiego 13, (przy budynku GOK, siedzibie biblioteki),

 

11:00-12:00 – msza św. w zagórowskim kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Kościelna, podczas mszy wystąpi zagórowski chór mieszany „Cantabile”,

 

12:00-12:30 – podział uczestników na dwie grupy,

 

12:30-13:30 – po mszy św. pierwsza grupa bibliotekarzy uczestniczy w projekcji filmu „Przyjaciółki” w reżyserii pani Wandy Różyckiej-Zborowskiej. Seans odbędzie się w sali kinowej M-GOK w Zagórowie. Czas trwania filmu –ok. 60 minut. W tym czasie druga grupa uczestników zwiedza Dom Pracy Twórczej UAM ze zbiorami literatury masońskiej w pałacu w Ciążeniu,

 

13:30- 14:30 – wymiana grup w realizacji w/w programu,

 

ok. godz. 15:00 – przejazd do Kościołkowa oddalonego od Zagórowa zaledwie o 2,5 km. Spotkanie towarzyskie i obiad w sali biesiadnej „Przy stajni”. Wirtualnie salę można obejrzeć pod adresem http://www.salabiesiadnazagorow.pl/.

 

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 28 sierpnia br. Koszt udziału wynosi 30 zł. Wpłata na konto SBP Oddział Konin Bank Spółdzielczy Oddział Konin nr 83 8530 0000 0000 0550 2000 0001 z dopiskiem „Patronalne święto”. Mapki z trasą dojazdu będą udostępnione na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie od 1 września 2015 r.

 

Osoby do kontaktu:

Przewodniczący Oddziału SBP w Koninie Henryk Janasek tel. 601 158 060.

Barbara Rymarowicz Katarzyna Nowicka

tel. (63) 245 01 85 tel. 506 694 936

filia-chorzen@mbp.konin.pl bp.zagorow@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

 


Bibliotekarz Roku 2014

 

Informacje o konkursie:  LINK

Regulamin konkursu: LINK

 

 


 

 

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie

i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka

 

 

zapraszają

 

na  XI Patronalne Święto Bibliotekarzy Wielkopolskich

w dniu 13 września 2014 r.,

które odbędzie się w Bukówcu Górnym (gmina Włoszakowice)

 

 

Program:

do 10:50 - Przyjazd uczestników do Bukówca Górnego (trasa z Leszna: Święciechowa – 

       Krzycko Małe - Krzycko Wielkie – Sądzia -  Bukowiec Górny, 21 km)

                    Parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich w pobliżu Kościoła, 

                    Sali Widowiskowej  i Zespołu Szkół

godz. 11:00 – 12:00 -  Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Marcina, w którym 

znajduje się figura św. Wawrzyńca

godz. 12:30   -  podział na grupy i zwiedzanie: 

                        - Włoszakowice - Pałac Sułkowskich z poł. XVIII w., park

                        - Górsko - Galeria Rzeźby Ptaków 

           - Bukowiec Górny – Izba Regionalna (jeśli czas pozwoli)

godz. 15:00 – 16:30 -  Spotkanie w Sali Widowiskowej w Bukówcu Górnym, wspólny obiad

                     

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 sierpnia br. 

Krzysztof Taciak                                Irena Potocka 

tel. 65-520-53-55 w. 37, 41                tel. 65-520-53-55 w. 38
metodycy@mbpleszno.pl                kadry@mbpleszno.pl

 

Koszt udziału wynosi 30 zł. Wpłata na konto SBP Oddział w Lesznie BGŻ S.A. Oddział  Leszno nr 47 2030 0045 1110 0000 0264 0860  z dopiskiem Patronalne Święto do 29 sierpnia br.

 

         Serdecznie zapraszamy!

 

 


 

9 kwietnia 2014 

 

Szanowni Państwo,

 

Proszę o poinformowanie wszystkich przewodniczących kół, o możliwości nabywania plakatu Tygodnia Bibliotek 2014. Zapraszam też wszystkich bibliotekarzy  na stronę ZG SBP: www.sbp.pl , gdzie znajdą m.in. informacje o konferencjach, targach książki oraz IX Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wielkopolskim

 

Bardzo proszę o głosowanie na Pana Dyrektora Jerzego Kondrasa, naszego przedstawiciela w konkursie Bibliotekarz Roku 2013. Głosować można od 10.04.2014 r.

-- 

 

Pozdrawiam serdecznie

 

 

Małgorzata Furgał

Przewodnicząca Zarządu Wielkopolskiego Okręgu SBP 

 

tel. 61 665 36 68

 


 

W tym roku do konkursu na plakat Tygodnia Bibliotek 2014 zakwalifikował się projekt naszej koleżanki z WBPiCAK -  Magdy Rusnok (w załączniku).

 

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym na stronie SBP:

http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=10410 

 

Pozdrawiamy

Dział I-M

 

 


 

  
Apel do bibliotekarzy z bibliotek publicznych
 
Szczecin 19.02.2014 r.
 
Szanowni Państwo.
 
Chcielibyśmy zwrócić się do Państwa o pomoc w przekazaniu członkom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Państwa okręgu informacji o działalności Sekcji Bibliotek Publicznych SBP.
W listopadzie 2013 r. rozpoczęła się nowa kadencja Zarządu Sekcji.  Przygotowując sprawozdanie z pracy sekcji oraz opracowując plan pracy na rok bieżący wszyscy członkowie zarządu zgodzili się, że priorytetem w naszych działaniach powinno być stworzenie mocnych struktur, opierających się na aktywności i zaangażowaniu członków. Sekcja nie jest liczna, choć przecież sprawy, jakimi chcielibyśmy się zająć – związane z bibliotekami publicznymi – dotyczą wielu placówek w całym kraju. Stąd prośba o pomoc w rozpropagowaniu naszej  działalności wśród członków oddziałów i kół SBP. Liczymy na odzew bibliotekarzy z różnego typu bibliotek publicznych – gminnych, miejskich i powiatowych, z małych i dużych miejscowości, z bibliotek doskonale radzących sobie z problemami, które mogą dzielić się swymi doświadczeniami z innymi, i z bibliotek, które w rozwiązywaniu tych problemów same potrzebują pomocy. Chcielibyśmy, aby zgłosiły się do nas osoby, na które możemy liczyć w kwestii opiniowania różnego rodzaju oficjalnych dokumentów, inicjatyw czy też praktyki bibliotecznej; osoby, które pełne są woli działania i nie są im obojętne sprawy publicznego bibliotekarstwa. Współpraca z sekcją to przede wszystkim wymiana uwag oraz opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej, niekiedy zaś po prostu rozmowy telefoniczne, podczas których w trybie roboczym omawiane są szczegóły różnego rodzaju rozstrzygnięć.
W związku z powyższym zwracamy się prośbą o przekazanie członkom SBP naszego apelu o włączenie się w prace sekcji bibliotek publicznych. Chętnych prosimy o podanie imienia, nazwiska, biblioteki, która jest miejscem pracy, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Swój akces zgłaszać można na adres: biblioteka@mbp.szczecin.pl . 
 
Krzysztof Marcinowski
Przewodniczący
Sekcji Bibliotek Publicznych
 

 
Święto Bibliotekarzy Wielkopolskich
 
X Patronalne Święto Bibliotekarzy Wielkopolskich św. Wawrzyńca odbyło się 14 września 2013r. w Koźminie Wielkopolskim. Bibliotekarze wielkopolscy spotkali się dzięki inicjatywie Oddziału Kaliskiego SBP wraz z Kołami SBP w Krotoszynie, Kępnie i Pleszewie. W uroczystości uczestniczyła liczna grupa bibliotekarzy z powiatu ostrowskiego i miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

Na kolejne, XI Święto Patronalne Bibliotekarzy Wielkopolskich, organizatorzy zapraszają w przyszłym roku. Tym razem spotkanie odbędzie się w Lesznie, również we wrześniu.
 

 

 

Z protokołu Zjazdu Oddziałowego SBP w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wielkopolskim dnia 31.01.2013 roku udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i podziękowano uroczyście za wszystkie dokonania przewodniczącej kol. Annie Lisieckiej i członkom Zarządu ubiegłej kadencji. 

Wybrano nowych członków Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wielkopolskim.

 

      

W związku z powyższym w skład Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wielkopolskim wchodzą następujące osoby:

 

 

Zarząd Okręgu:  

 

przewodniczący: Dariusz Pryczak

   

sekretarz: Anna Urbaniak

skarbnik: Ewa Klawińska

księgowy: Dorota Kurzawska

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

przewodnicząca: Czesława Szymczak

         

członek: Lidia Baran

członek: Iwona Morta

 

 

Delegaci:                 

 

Włodzimierz Grabowski

Małgorzata Jędrzejak

Dorota Kurzawska

Dariusz Pryczak

 

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.

BIP
soap2day