SBP w Ostrowie

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wielkopolskim został powołany 2 września 2002 roku na podstawie Statutu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich &17,pkt 1i2.

Adres Stowarzyszenia:
Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Poslkich
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 062 737 47 00

e-mail: dyrektor.biblioteka@interia.pl

Zarząd:
•    Przewodnicząca - Małgorzata Jędrzejak, 
•    Zastępca - Lidia Baran,
•    Skarbnik - Dorota Kurzawska,
•    Sekretarz - Anna Urbaniak, 
•    Członek - Dariusz Pryczak.

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62  737 47 00, e-mail: info@biblioteka-ostrow.pl
Nasza biblioteka pełni funkcję bilioteki powiatowej.

BIP
soap2day